Stor aktivitet på gården

Det er deilige sensommerdager på gården. Vi har hatt flere dugnader for å spare penger på restaureringen av Drengestua. Det settes inn nye sikringsskap i våningshuset og det elektriske blir fornyet. Vi skal leie ut 2. etasje etter at våre fine leietakere gjennom tre år har flyttet ut. Visning var det i går. Ettårskontrollen på nybygget følges opp. Vi har hatt besøk fra Byantikvaren igjen. De er meget fornøyd med hvordan vi tar vare på den kulturhistoriske skatten gården er. Vi bruker svært kompetente tømrere og laftere fra Stokk og Stein på restaureringen av Drengestua. De bor nå midlertidig i 1. etasje i våningshuset.

This entry was posted on Monday, August 31st, 2015 at 13:06 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.