Gården

Nordre Ammerud Gård

Nordre Ammerud gård ble trolig ryddet mellom 1100 og 1300. Han som ryddet det flate stykket mellom Alnsjøen, Alna, Steinbruvann og Rødtvet het kanskje Ambi. I middelalderen går gården under navnet Ambarud.

Under Svartedauen (1349-50) ble de fleste gårdene i Groruddalen lagt øde. Først 200 år seinere finner vi nye opplysninger om Ammerud gård. Da blir en del overtatt av Jens Gundersson som var borger i Oslo. Han overtok Nordre Ammerud av Mariakirken.
I jordebøkene fra 1617 og utover oppføres Ammerudgården som kannikegods d.v.s. statseiendom.

Nordre Ammerud gård kom på private hender i 1826. Gården var i familien Ammeruds eie fra ca 1870 til 2011. Ammerud Nordres siste gårdbruker var Sigvald Johannessen (1899-1989). Han overtok gården i 1921 og drev jorden fram til den ble ekspropriert da OBOS bygde de fire store Ammerudblokkene i 1966-67. Etter det drev Sigvald skogsbruk i Lillomarka, og han kjøpte en gård i Østfold og fraktet høy hjem til Ammerud. Han hadde kyr, griser og hester på gården.
Gården ligger i dag mellom høyblokkene, Ammerud skole og Ammerudhjemmet. Gården har et helt intakt gardstun som består av mange hus. Her er melkebu, stabbur, vedskjul, dukkestue, drengestue, smie, låve med fjøs og stall samt våningshus. Den ligger som en liten oase midt mellom all betongen.

Låven og svennestua