Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_MatchesMapRegex has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/class-wp.php on line 635 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/entry.php on line 14 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/streams.php on line 12 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/streams.php on line 106 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/streams.php on line 150 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/streams.php on line 189 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/streams.php on line 204 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/widgets.php on line 405 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/load.php on line 545 Tamino » Taminos historie Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/formatting.php on line 3460
 

Taminos historie

Tamino startet som et initiativ for å skape et botreningstilbud, dagsenter og avlastingsbolig til ungdommer med spesielle behov i Oslo basert på helsepedagogiske prinsipper. Ideen kom fra miljøet rundt Helsepedagogisk Rudolf Steinerskolen og Camphill miljøet i 2007. I 2008 ble det holdt tre møter med foreldregruppen ved Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole. I 2008 ble det også klart at Helsepedagogisk Rudolf Steinerskolen måtte flytte. Fokuset ble å gjenskape skolen på ny adresse. Da skolen var reddet ble framtidig botilbud en viktig sak. Flere foreldre ble da invitert inn i gruppen. Fra høsten 2009 ble det holdt jevnlige møter. Foreldrerepresentantene i arbeidsgruppen var klar på at de ønsket permanent botilbud til sine ungdommer, med fellesskap, sosialt samspill og integrering som sentrale prinsipper.

I første kvartel 2010 la Oslo kommune alle dagtilbud til psykisk utviklingshemmede ut på anbud. Tamino sendte inn et tilbud, men ble ikke valgt som en leverandør. Vi visste da at det ville bli utfordrende å skape et dagtilbud i vår regi.

Våren og høsten 2010 arbeidet vi med å finne ut om vi kunne bli en del av Landsbystiftelsen, som en ny landsby i Oslo. Vi hadde kontakt med Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Landsbystiftelsen. Høsten 2010 ble det klart at økonomien til Landsbystiftelsen var anstrengt og at Tamino ville klare seg bedre ved å satse på et samarbeid med Oslo kommune.

Sommeren 2010 fikk vi kunnskap om borettslagsmodellen. Tangerudbakken var etablert etter denne modellen. Dette ble den realistiske veien å gå for å realisere hjem for ungdommene. I arbeidet hadde vi kontakt med Husbanken og Helse- og Velferdsetaten i Oslo, og vi deltok på Husbankens seminar om modellen høsten 2010.

Hele foreldregruppen på videregående trinn på Ljabruskolen ble invitert inn i prosessen fra november 2010. Vi delte oss inn i 4 undergrupper – en eiendoms- og byggegruppe, en omsorgs- og driftsgruppe, en økonomigruppe og en lobbygruppe. Antall ungdommer som var interessert var da 14-16.

Fra mars 2009 fram til høsten 2011 vurderte Tamino om lag 50 eiendommer og boliger. Vi hadde kontakt med Statsbygg, Omsorgsbygg, EBY, Boligbygg KF og Obos. Våren 2011 tok vi kontakt med Oslo kommune for å få et rettet salg av kommunale eiendommer. Vi så at det var for lite penger i borettslagmodellen. I slutten av juni fikk vi avslag på dette initiativet. Høsten 2011 så vi på muligheten for å dele Tamino i to grupper for å kjøpe to private eiendommer, men så dukket en ny mulighet opp. 22. oktober stod Nordre Ammerud Gård annonsert i Aftenposten. De som var på visning, så her et stort potensiale, men foreldregruppen var delt i synet på kjøp. Mer informasjon ble skaffet til veie. Det ble laget byggetegninger og mulig utbygger, Byantikvaren og DNB ble kontaktet. Vi stiftet aksjeselskapet Tamino AS for å kunne kjøpe eiendommen. 16. november var det klart at et tilstrekkelig antall var interessert. Det var økonomisk forsvarlig å kjøpe eiendommen, og ni foreldrepar og ungdommer lånte, skaffet egenkapital og kjøpte Nordre Ammerud Gård. Vi overtok før Jul i 2011.

Tomtearealet er på 8,2 mål. Det lå betydelig risiko i kjøpet da de aller fleste bygningene på gården var listet på Byantikvarens Gule liste. Før kjøpet var vi i kontakt med Velferdsetaten i Oslo kommune og Grorud bydel.

Våren og sommeren 2012 la foreldregruppen ned ca 1200 timer i dugnadsarbeid og betydelige midler for å få våningshuset i utleibar stand. Dette var gjort for å skaffe inntekter til driften av eiendommen.

Våren 2012 ble et skisseprosjekt med tre mulige alternativer for omsorgsboliger presentert for Byantikvaren. Byantikvaren foretrakk et nybygg på eiendommen. Det gjorde at det ble plass til en tiende beboer.  Tamino, i samarbeid med ANNO sivilarkitekter ANS, utviklet et forprosjekt som ble presentert for Husbanken og Velferdsetaten i mai 2012. Høsten 2012 ble brukt til å prøve å utvikle et prosjekt som tilfredstilte alle krav og som det lot seg gjøre å realisere.

I november 2012 fikk vi kontakt med et entreprenørselskap (HENT AS) som ville bygge for oss til en pris som var konkurransedyktig. Vi hadde flere møter med Velferdsetaten rundt årsskiftet 2012-2013. I disse møtene var fokuset å tilfredsstille krav til universell utforming og andre krav, samt få ned kostnadene og få klarhet i kostnadsrammen. Det førte til en ny runde der vi krympet bygningskroppen og så på andre mulige kostnadskutt. En stor post for oss er MVA. I motsetning til omsorgsboliger som blir utbygd i kommunal regi, må vi betale MVA på alle bygge og arkitektkostnader. Dette fordyrer prosjektet med 25 prosent.

Vi har i 2013 kontaktet til politiske myndigheter om rammen på slike prosjekter og det urimelige i at vi må betale MVA når vi gjør en jobb for kommunen. Politisk nivå, nasjonalt og kommunalt, har ikke vært villige til å gå inn i saken.

En gave fra en privat stiftelse og tilskudd fra foreldrene er nødvendig for å finansiere tomten og finanskostnadene forbundet med tomten.

Tanken var at aksjeselskapet, som eies av de ti utviklingshemmede, skulle omdannes til et borettslag. Borettslaget ble stiftet 20. september 2012. Også borettslaget eies av de ti som skal bo på Nordre Ammerud Gård. Aksjeselskapet må bestå i byggeperioden. Etter det må det vurderes hva som gjøres med det. Fordi finansieringen etter Oslo kommunes modell ikke dekker tomtekostnadene og fordi det er en risiko forbundet med å eie historiske bygninger i meget dårlig forfatning, kan ikke denne delen av eiendommen inngå i borettslaget.

Rammetillatelse og Igangsettingstillatelse 1 for omsorgsbygget er gitt av Oslo kommune, plan og bygningsetaten pr 30. juli 2013. Tamino BRL har fått tildelt adressen Ammerudveien 49 C, 0958 Oslo. Ferdigstillelse av nybygget var 20. mai 2014. Tamino AS som stod som byggherre, solgte nybygget med en liten tomt til Ammerud gård borettslag 31. august 2014. De unge flyttet inn fra 1. September 2014 – januar 2015. Borettslaget fikk nytt navn som er knyttet til lokalmiljøet. Navnet ble Ammerud gård borettslag. Eiendommen ble seksjoner fordi det var et krav fra kommunen. Det ble søkt om momskompensasjon i februar 2015. Skatt Øst har bedt om mer dokumentasjon, men ikke avgjort saken ennå.

Tamino AS har et veldedig formal og har etter at nybygget stod ferdig hatt focus på å bevare de historiske bygningen på Nordre Ammerud Gård, samt få aktivitet som kan passé med beboernes behov inn på gården.

Slutten på historien er ikke skrevet. Følg med oss på weben www.Tamino.no, bli venn med oss på facebook Tamino.no og kom gjerne på besøk.