Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_MatchesMapRegex has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/class-wp.php on line 635 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Translation_Entry has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/entry.php on line 14 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_Reader has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/streams.php on line 12 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_FileReader has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/streams.php on line 106 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_StringReader has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/streams.php on line 150 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedFileReader has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/streams.php on line 189 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; POMO_CachedIntFileReader has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/pomo/streams.php on line 204 Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Widget_Factory has a deprecated constructor in /customers/1/d/d/tamino.no/httpd.www/wordpress/wordpress/wp-includes/widgets.php on line 405 Tamino » Borettslagprosjektet
 

Borettslagprosjektet

10487426_343932915770383_4114712770094174138_n[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om prosessen rundt borettslagsprosjektet. Borettslaget etableres etter modell fra Tangerudbakken borettslag og følger Helse- og velferdsetaten (nå Velferdsetaten) i Oslo kommunes veileder for Etablering av borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidet med å lage dette bofellesskapet startet i 2007. De opprinnelige initiativtakerne kom fra Helsepedagogisk Rudolf Steinerskolen, nå Ljabruskolen og fra Camphill-miljøet. Fra 2009 ble initiativet mer og mer foreldredrevet.

I arbeidet med å finne tomt har vi vurdert omlag 50 eiendommer. Utfordringen var å finne en eiendom eller tomt i Oslo som kunne romme vår gruppe og som vi kunne ha råd til å kjøpe.

De fleste av bygningene på Nordre Ammerud Gård stod på Byantikvarens gule liste. Byggingen til vårt formål har skjedd i samarbeid med Byantikvaren. Byggeprosjektet har vært organisert i et aksjeselskap. Driften vil skje borettslaget.

Under ser du hovedaktivitetene i prosjektet:

 • Stiftelse av Tamino AS 11. november 2011
 • Kjøp eller ikke kjøp  – kritisk møte i foreldregruppen 15. november 2011
 • Aksept av bud 21. november 2011
 • 9 ungdommer med spesielle behov kjøper aksjene i Tamino AS 25. november 2011
 • Kontraktsunderskriving 5. desember 2011
 • Møte med bydel Grorud 15. desember 2011
 • Overtakelse av Nordre Ammerud Gård 18. desember 2011
 • Ekstraordinær Generalforsamling 5. januar 2012
 • Skisseprosjekt framlagt 13. februar 2012
 • Møte med Byantikvaren og hennes medarbeidere med beslutning om nybygg 22. mars 2012
 • Behovskartlegging for de enkelte ungdommene mars 2012
 • Beslutning om å bygge 10 leiligheter og tilbud til den 10. ungdommen 16. april 2012
 • Beslutning om samarbeid med OBOS 16. april 2012
 • Møte med Oslo Kommune om brannsikring 30. april 2012
 • Møte med Husbanken og Velferdsetaten 3. mai 2012
 • Generalforsamling 4. juni 2012
 • Forhåndskonferanse med Plan- og Bygningsetaten 29. juni 2012
 • Første formelle møte med OBOS 16.august 2012
 • Adkomstrett til eiendommen tinglyst 20. august 2012
 • Søknad om personrettet tilskudd levert til Velferdsetaten 4. september 2012
 • Generalforsamling med presentasjon av forprosjektet 17. september 2012
 • Uformelt møte med Byantikvaren 5. oktober 2012
 • Kontorstiftelse av Tamino borettslag 15. oktober 2012
 • Søknad om å få rive lagerskuret (står ikke på den Gule listen) 24. oktober 2012
 • Generalforsamling om utformingen av nybygget 3. november 2012
 • Generalforsamling for å tilpasse bygget Byantikvarens ønsker 17. november 2012
 • Nabovarsel sendt om nybygg av omsorgsboliger 20. november 2012
 • Møte med entreprenør 20. november 2012
 • Svar om at Byantikvaren anbefaler etablering av nybygg som vist på tegninger datert 19.11.12 den 27. november 2012
 • Rivetillatelse på eldre lagerskur 4. desember 2012
 • Rammesøknaden for nybygget ble sendt inn 18. desember 2012
 • Møte med Velferdsetaten, Grorud bydel, entreprenør og Tamino 20. desember 2012
 • Konstituerende generalforsamling og utdeling av andeler til ungdommene i Tamino borettslag 20. desember 2012
 • Møte med Velferdsetaten og Tamino 9. januar 2013
 • Spørsmål til Arbeidsministeren 24. januar 2013
 • Redusert bygg med nye tegninger til entreprenør 30. januar 2013
 • Intensjonsavtale signert med entreprenørselskapet HENT AS 6. februar 2013
 • Spørsmål til Kommunal- og regionaldepartementet 13. februar 2013
 • Ny pris på redusert bygg fra HENT AS 14. februar 2013
 • Brev til Byrådet 19. februar 2013
 • Møte med Velferdsetaten, Grorud bydel, HENT AS og Tamino 28. februar 2013
 • Svar fra Byrådsavdelingen 5. mars 2013
 • Utvidet styremøte 11. mars 2013
 • Svar fra Det Kongelige Kommunal- og Regionaldepartementet 11. april 2013
 • En gave fra privat stiftelse til eiendommen bekreftet 16. februar 2013
 • Avtale med entreprenørselskapet Hent AS om bygging av 10 leiligheter, omsorgs- og fellesfunksjoner for våre unge voksne på Nordre Ammerud Gård 27. mai 2013
 • Rammetillatelse gitt for nybygget av Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten 12. juni 2013
 • Arbeid med ytterligere dokumentasjon og detaljprosjektering for å få igangsettingstillatelse (IG) i juni og juli 2013
 • Dugnad for å tømme skuret som skal rives 24. juni og 24. juli 2013
 • Byggekomite opprettet på ordinær Generalforsamling 17. juni 2013
 • Søknad om grunnlån og prosjektrettet tilskudd til Husbanken 1. juli 2013
 • Søknad om byggelån til DNB 5. juli 2013
 • Adresse tildelt Tamino borettslag av Plan- og bygningsetaten, Ammerudveien 49 C, 0958 Oslo, 9.juli 2013
 • Igangsettingstillatelse for grunnarbeidene gitt av Plan- og bygningsetaten 30. juli 2013
 • Graving og grunnarbeid startet på tomten 15. august 2013
 • Finansiering av Tamino borettslag ble presentert i Aftenposten 29. og 30. august 2013
 • Presentasjon av vårt prosjekt og den generelle boligsituasjonen i Verdibørsen på NRK P2 31. august 2013
 • Møte med byrådsleder Stian Berger Røsland 13. september 2013
 • Teater “Veien hjem går gjennom skogen” på gården 28. og 29. september 2013
 • Besøk av Ordfører Fabian Stang 29. september 2013
 • Igangsettingstillatelse del 2 (for resten av bygget) gitt av Plan- og Bygningsetaten 2. oktober 2013
 • Tamino ble behandlet som orienteringssak i Finanskomiteen i Oslo kommune 4. desember 2013,  og  vi oppdaget at Tamino har fått nest minst lån og tilskudd pr leilighet, enn alle tilsvarende prosjekt i Oslo mellom 2010 og 2014
 • Taket var på plass 7. desember 2013
 • Kranselag og Julefest for beboerne 18. desember 2013
 • Deputasjon i Oslo kommune finanskomiteen 22. januar 2014. Vi legger fram fakta om Tamino-prosjektet.
 • Oslo Arbeiderparti stiller 10 spørsmål til saksgangen og prosjektet til Byråd for eldre 23.januar 2013
 • Brev til Skatt Øst om prinsipper for moms 12. februar 2014
 • OBOS opplyser om at ingen tilsvarende prosjekter i Oslo har søkt eller fått MVA kompensasjon 20. februar 2014. Hvitveisenga søker nå
 • Byråd for eldre sender svar til Oslo Arbeiderparti 3. mars 2014
 • Brev fra Skatteetaten som bekrefter at den modellen Jørn Eriksen har skissert for Oslo kommune i lengre tid gir MVA-kompensasjon 7. mars 2014
 • Tamino kommenterer Byråd for eldres innspill 9. mars 2014
 • Møte med Tamino, Grorud bydel og Sens AS om arbeidsplasser for de unge voksne 13. mars 2014
 • Ekstraordinær Generalforsamling for å seksjonere eiendommen 17. mars 2014
 • Seksjoneringsbegjæring sendt inn 24. mars 2014
 • Kjøkken og bad installeres i leilighetene fra 21. april 2014
 • Heisen testes 8. mai 2014
 • Utenomhusarbeidet er stort sett ferdig 9. mai 2014
 • Gjeldsbrev for boligtilskudd fra Oslo kommune signert 16. mai 2014
 • Ekstraordinær Generalforsamling for å løse sluttfinansieringen 19. mai 2014
 • Tilsagn om grunnlån og tilskudd til utleieboliger fra Husbanken mottatt 20. mai 2014
 • Sluttgjennomgang/overlevering av bygget er 20. mai 2014
 • Bygget forsikret av Tamino  20. mai 2014
 • Anmodning om ferdigattest sendt til Plan- og bygningsetaten 21. mai 2014
 • Møte med Bydel Grorud 23. mai 2014
 • Oslo kommunes seminar med tilbydere av dagtjenestetilbud 2. juni 2014
 • Møte med Aurora verksted om et mulig samarbeid 11. juni 2014
 • Seminar i regi av Omsorgsgruppen om overgangen til egen bolig 11. juni 2014
 • Ordinær Generalforsamling 16. juni 2014
 • Ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten 20. juni 2014
 • Første foreldremøte 26. juni 2014
 • Befaring hos Aurora verksted og besøk fra Sens AS 27. juni 2014
 • Utbetaling av grunnlån fra Husbanken og avslutning av byggelånet 7. juli 2014
 • Bydel Grorud flytter inn i leide lokaler i nybygget 26. juli 2014
 • Seksjoneringsbegjæringen ferdigbehandlet i Plan- og bygningsetaten og videresendt til Kartverket for tinglysing
 • Dagaktiviteter for seks av eierne på gården fra 11. august
 • Generalforsamlingen stemte for å endre navnet fra Tamino borettslag til Ammerud gård borettslag 13. august 2014 for å knytte borettslaget nærmere lokalmiljøet
 • Takkefest for bidragsytere 20. august 2014
 • Salg av bygget fra Tamino AS (Byggherre) til Ammerud gård borettslag 31. august 2014
 • Innflytting av de fem første eierne 1. september 2014
 • Navneendringen registrert i BRR 29. september 2014
 • Eier/beboer seks og syv flytter inn 1. oktober 2014
 • Bydel Grorud kartlegger omsorgsbehovene til den enkelte i september til desember 2014 og har oppdaget at de har for liten plass for sine ansatte
 • Eier/beboer åtte og ni flytter inn 6. januar 2015
 • Søknad til Skatt Øst om MVA-kompensasjon 10. februar 2015
 • Ettårskontroll av bygget i mai 2015
 • Eier/beboer ti flytter inn etter avsluttet folkehøyskole i august 2015
 • Skatt Øst etterlyser mer dokumentasjon i samen om MVA-kompensasjon 3. november 2015
 • Mer informasjon sendt til Skatt Øst 11. og 17. desember 2015
 • Svar og avslag fra Skatt Øst på søknad om moms-kompensasjon 8. mars 2016
 • Lederen gjennom oppstarten og etableringen (2009-2016) takkes av 20. juni 2016