Aktuelt

Bilder fra livet i Ammerud gård borettslag

Nybygget har vært bebodd av de unge eierne fra september 2014. Her er noen bilder fra livet i bygget.

IMG_4117 IMG_4052 IMG_4470 IMG_4327 IMG_4697 IMG_3422 IMG_5441 IMG_5355


Borettslagprosjektet i mai 2014

Brakkene som har vært brukt under arbeidet tas ned. Uteområdet mot nord er utbedret og det er sådd gress. Vannkjelen til bergvarmen er under installasjon og bodene er klare. Alt dette ligger på loftet, siden vi ikke har kjeller.

Borettslagprosjektet
Byggearbeidet går som planlagt. Akkurat nå er arbeidet med rør- og elektrofag hovedfokus. Huset er isolert, og det legges gipsplater på innervegger og tak. Planlagt ferdigstillelse 20. mai ser nå ut til å være realistisk.

Borettslaget er finansiert ved at ungdommene får grunnlån i Husbanken og et personrettet tilskudd som viderefordeles fra Husbanken via kommunen. Lån og tilskudd utgjør 28 mill kr. Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke byggekostnaden og byggelånet, og det ikke penger til tomta. Det betyr at foreldrebidrag og gaver må til for å få fullfinansiert prosjektet. Kommunen har gått ut og sagt at Tamino er et dyrt prosjekt. Faktum er at Tamino har fått nest minst av lån og tilskudd fra Husbanken av alle tilsvarende borettslagprosjekter i perioden 2010-2013. Tamino er det første prosjektet i Oslo som er bygd etter Tangerudbakken-modellen som ikke er fullfinansiert ved grunnlån og personrettet tilskudd.

IMG_2849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drengestua
Sparebankstiftelsen DNB har gitt Tamino en pengegave til restaurering av drengestua. Vi arbeider med skisser og ser for oss kafe, gårdsbutikk, bakstestue med den gamle bakerovnen og bakeverksted. Et eget prosjekt arbeider med dette.

Ammerudhjelperen
En av mødrene, Lisbeth Rognstrand, har tatt aktivt tak i utfordringen med å få en meningsfylt hverdag for ungdommene når de flytter inn til høsten. Det viser seg at Grorud bydel har kapasitetsproblemer i fht arbeidsplasser og dagsenter for mennesker med utviklingshemmede. De vurderer derfor muligheten for et samarbeid.

Stemningsbilder fra gården